สีย้อมไหม ตราเครื่องบิน เป็นสีย้อมเคมีคุณภาพอย่างดี นิยมในการย้อมไหม มีสีสวยสดใส รักษาความเงางามของเส้นใยไหม มีความคง… Read More